Kom i gang


De Første Stegene

Forstå oppgaven din. Sørg for at du forstår hva oppgaven din går ut på og hva underviser/veileder forventer av deg. Hvis du er usikker: spør. Det er alltid kjedelig å bruke mye tid på en oppgave for senere å innse at du har misforstått den.

Få en oversikt. Bruk oppslagsverk, litteraturstudier og relevante bokkapitler til å få en generell oversikt over temaet ditt. Finn og lær deg grunnleggende konsepter.

Snakk og diskuter. Når du har fått en generell oversikt, kan det være nyttig å diskutere oppgaven eller temaet med andre. Dette kan gi deg økt forståelse og nye ideer til hvordan du bør jobbe videre.