Struktur: IMRoD


De fleste publiserte artikler i biologi følger den samme strukturen: Introduksjon, Materiale og metoder, Resultater og Diskusjon (forkortet: IMRoD, på engelsk: IMRaD). Alle disse delene har sin egen rolle i den fullstendige teksten.

Her har vi laget en oversikt over funksjonen til hver enkelt del, samt en forklaring til hvordan de vanligvis skrives.