Skjematiske Tegninger av Observasjoner


Hva er en skjematisk tegning?

En skjematisk tegning er en simplifisert representasjon av noe du har observert. Innen biologi kan observasjonen være f.eks. en plante, en celle eller en annen (eller del av en) organisme som du er interessert i. Biologer har brukt, og bruker fortsatt, skjematiske tegninger regelmessig for å kommunisere funnene sine. Et bilde sier mer enn tusen ord! Tegninger brukes f.eks. til å beskrive nyoppdagede organismer og til å skape funksjonelle og simplifiserte bilder av komplekse prosesser og strukturer.

Hvorfor bruker vi fortsatt tegninger?

Du synes kanskje at det å tegne organismer virker gammeldags. Hvorfor skal vi tegne noe når vi bare kan ta et bilde av det? Faktisk er det flere gode grunner til at man foretrekker tegninger ovenfor bilder – og evnen til å tegne skjematiske tegninger er derfor en viktig egenskap hos biologer:

1. Det hjelper oss å kommunisere funnene våre til andre.

  • I en tegning kan vi fremheve de viktige strukturene. Mange organismer ser kompliserte ut ved første øyekast, men ved å lage en skjematisk tegning kan du fokusere på spesifikke deler av organismen som er viktig for studien din. Hva er viktige karakteristikker for arten eller organismegruppen?
  • Det er vanskelig å finne «perfekte» organismer. Når vi beskriver en art, ønsker vi å forklare den generelle morfologien til arten. Men det kan være veldig vanskelig å finne et individ som har alle strukturer og trekk helt «perfekt». Dette er også en grunn til at de fleste artsidentifikasjonsnøkler benytter tegninger istedenfor fotografier.

2. Det hjelper oss å lære.

  • Du lærer mye mer ved å aktivt interagere med materialet gjennom tegning sammenlignet med når du bare ser på det. Dette har blitt vitenskapelig bevist flere ganger!
  • Når du får i oppgave å tegne en organisme og hovedstrukturene dens, må du være ganske konsentrert for å få med alt du skal. Derfor er tegning en super måte å lære, forstå og huske hvordan en organisme er bygget opp.